top of page

sre., 22. jan.

|

One Flame

Transmission - Activating Balance - Source Sun Codes

Long-distance transformative energy transmission anchoring and activating the Great Central Sun Codes

Registration is Closed
See other events
Transmission - Activating Balance - Source Sun Codes
Transmission - Activating Balance - Source Sun Codes

Ura in lokacija

22. jan. 2020, 18:00 – 19:00

One Flame, Ulica Pariške komune 19, Maribor, Slovenia

O dogodku

TRANSFORMATIVE ENERGY TRANSMISSION – Source Sun Codes

(SLO spodaj)

ACTIVATING BALANCE

How do you know, you are out of balance? Is it because everyone keeps telling you so and you listen to them? There's talk about balance since the existence of duality and so since the beginning of this world.

There is a difference in the mediums or channelers who translate the energies into this reality. Source energies create balance gradually, without sudden accelerations or abrupt stops, in a gentle pace that you are capable to follow.

Their effect is tuned to the unique needs and potential of each individual. To one, who still travels the earth half asleep, they will start to dissolve the fog of illusion of separation. To one, who already works with energies, they will expand her/his perception of separated masculine and feminine energies and illuminate the perceiving of oneness.

All you need to do is to start questioning and following your own path. Our transmissions will support the balancing of your energy of duality, tuning it in with the Source energy of oneness, as long as that is your path and part of our agreement.

TRANSMISSION – 22.01.2020, 18:00-19:00 CET

The transmission will be active beyond time and space. Within your earthly perception you should take 30-60 min time to relax or meditate between 18:00- 19:00 CET or anytime during the day.

If you choose to connect to the transmission, write to us: 144@one-flame.com

Energy exchange: 22,00 €

PayPal: https://www.paypal.me/karlribic

With uncompromised respect,

Karl & Tina

Facebook event link:  https://www.facebook.com/events/2892565774133033/ 

***

  

ENERGIJSKO TRANSFORMACIJSKA TRANSMISIJA – IZVORNE KODE SONCA  

PRIPRAVA NA BALANS

Kako veste, da ste izven balansa? Ker vam vsi to govorijo in jih poslušate? O tem je govora že odkar obstaja dualnost torej odkar obstaja ta svet. 

Razlika je le v medijih, ki prevajamo energije. Izvorne energije uravnovešajo enakomerno brez pospeška in brez nenadnega pojemka. Točno toliko kolikor zmorete sami.

Delujejo točno tako, kot je prav za vsakega posameznika. Nekomu, ki še v polsnu tava po zemlji bodo pričele razpihovati meglo iluzije deljenosti. Nekomu, ki je terapevt pa razširile njegovo dojemanje ločenosti moške in ženske energije in istočasno osvetlile dojemanje enosti.

Vse kar je potrebno je, da se pričnete spraševati in slediti svoji poti. V kolikor bodo najine transmisije pomagale pri uravnovešanju vaše energije dualnosti z Izvorno energijo enosti, je to najin dogovor in vaša pot.

TRANSMISIJA – 22.01.2020., od 18:00 do 19:00.  

Transmisija bo potekala na daljavo, onkraj časa in prostora. V zemeljskem dojemanju si vzemite čas, se sprostite ali meditirajte 30 – 60 min med 18:00 in 19:00 ali kadarkoli tekom dneva.  

Če se odločite priklopiti na transmisijo, pišite na: 144@one-flame.com  

Energijska izmenjava: 22,00 €

PayPal: https://www.paypal.me/karlribic Podatke za druge oblike plačila prejmete na mail.  

Z brezkompromisnim spoštovanjem, Karl & Tina 

Facebook link dogodka:  https://www.facebook.com/events/2892565774133033/ 

Deli ta dogodek

bottom of page